Mobilitate personal didactic de predare 2023/2024

Legislatie

Centralizator discipline 2023

Accept participare concurs 2023

Anexa

Lista actualizata a posturilor/catedrelor 2023/2024

0. Constituirea consortiilor scolare

2.1. Revizuirea deciziilor pentru restructurarea retelei scolare/schimbarea denumirii unit. de inv./transformarea unit. in unit. de alt nivel/schimbarea niv. de predare pe niv. cel mai inalt al unit

2.2. Revizuirea deciziilor pentru actualizarea postului cf. Centralizatorului

2.3 Lista cadrelor didactice titulare care se pensioneaza la 01.09.2023 si lista cadrelor didactice titulare, femei, mentinute in activitate pana la 65 ani cf. Dec. Curtii Constitutionale 387/2018 

3.1 Constituirea posturilor în vederea incadrarii cu personal didactic de predare in an. sc. 2023-2024

3.2 Încadrarea cu personal didactic de predare

3.3 Proiect de încadrare a unitatilor de invatamant

4. Stabilirea cadrelor didactice care se mentin in activitate ca titular, cu pana la 3 ani peste 65 ani, la cerere

5. Completarea normei la nivel judetean și Transferarea pentru restrangere de activitate 

6. Modificarea CIM pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei

7. Pretransferul personalului didactic titular. Modificarea repartizarii angajatului pe viabilitatea postului

8. Prelungirea CIM pe perioadă determinată cf. ART. 63 

9. CONCURS DE TITULARIZARE 2023

10. Reincadrarea personalului didactic pensionat, cu conditia suspendarii pensiei

11. Detasarea in interesul invatamantului

12. Detasare la cerere

13. Repartizarea candidatilor care au obtinut minimum media 7,00 la CTIT 2023

14. Modificare CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru debutanții prevăzuți la art. 21 (6) din Metodologie

15. Prelungirea CIM pe perioadă determinată cf. ART. 87 

16.  Repartizarea candidatilor in baza notei/mediei cel putin 7,00 la CTIT  2017-2022 si notei/mediei cel putin 5,00 la CTIT 2020-2022 

17. Ocuparea posturilor/catedrelor în regim de PLATA CU ORA

18-19. Concurs judetean/Testare judeteana 2023

20. Repartizarea posturilor-catedrelor ramase vacante-rezervate