SCIM (proceduri)

Procedura MOBILITATI

 – Informatii mobilitati

 – Cereri mobilitati

Procedura operationala privind transferul in timpul anului scolar

Procedura de sistem privind circuitul documentelor

Procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale ale personalului nedidactic din cadrul inspectoratului scolar

Procedura inspectie de specialitate 2021

Procedura scoala dupa scoala_2020-2021

Procedura aprobare, intocmire si eliberarii duplicatelor, actelor de studii

Procedura inspectie generala

Procedura microbuze scolare

PROCEDURA OPERATIONALA privind ORGANIZAREA ŞI DESFASURAREA COMPETITIILOR SCOLARE COD: IȘJ DCIȘ – 05, editia II, revizia 2

Procedura Operationala privind monitorizarea implementarii programelor de activitati remediale_Pregatire suplimentara a elevilor in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Caras-Severin_an scolar_2018-2019

PO-Detasarea in interesul  invatamantului a personalului de conducere

Procedura inscriere grade didactice

HCA 15_13.02.2017 – Regulament, strategie, proceduri
Regulament de organizare si functionare CCMI – anexa A la HCA 15_13.02.2017
Program_strategie de dezvoltare a SCIM – anexa B la HCA 1

00 – PS ISJ-01 – Circuitul documentelor (V1 – 23.05.2016)
01 – PS ISJ-02 – Elaborarea de proceduri
02 – PS ISJ-10 – Intocmirea si actualizarea registrului riscurilor
03 – PO ISJ-03 – Monitorizarea execuției bugetare a cheltuielilor de personal

05 – PO ISJ-05 – Aplicare timbru sec

06 – PO ISJ-06 – Gestionarea actelor de studii la nivelul ISJ C-S
07 – PO ISJ-07 – Echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate
08 – PO ISJ-08 – Semnalarea nereguli privind activitatea si comportamentul personalului din cadrul ISJ C-S
09 – PO ISJ-09 – Vizarea actelor de studii emise de unitatile de invatamant preuniversitar
10 – PO ISJ-11 – Studiul optiunilor pentru fundamentarea cifrei de scolarizare
11 – PO SN-01 – Completarea statului de plata
12 – PO C-01 – Elaborarea proiectului de buget
13 – PO C-02 – Activitatea de CFPP
14 – PO C-03 – Inventarierea elementelor de activ si pasiv
15 – PO C-04 – Deplasari
16 – PO J-01 – Aplicarea legii 544_2001 privind accesul la informatiile de interes public
17 – PO CA-01 – Convocarea si transmiterea HCA
18 – PO DCIS-01 – Inspectia generala
19 – PO DCIS-02 – Inspectia tematica
20 – PO DCIȘS03 – Inspectia de specialitate
21 – PO DCIS-04 – Avizarea CDS_CDL
22 – PO DCIS-05 – Organizarea si desfasurarea competitiilor scolare
23 – PO DCIS-06 – Monitorizarea rezultatelor obtinute la examenele nationale
24 – PO DCIS-07 – Monitorizarea rezultatelor la olimpiade si concursuri scolare
25 – PO DCIS-MAE-01 – Monitorizarea, prevenirea si combaterea absenteimului si abandonului scolar
26 – PO DCIS-MAE-02 – Functionarea comisiei judetene Bani de liceu
27 – PO DCIS-MAE-03 – Monitorizarea programului Bursa profesionala
28 – PO DCISI-MAE-04 – Acordarea ajutorului financiar Euro 200
29 – PO DCIS-ISSI-01 – Gestionarea situatiilor problema care presupun o interventie integrata
30 – PO DM-MI-01 – Solutionarea de petitii
31 – PO DM-MI-02 – Solutionarea contestatiilor de catre Colegiul de disciplina de la nivelul ISJ C-S
32 – PO DM-MI-03 – Detasarea in interesul invatamantului a personalului de conducere din unitatile scolare
33 – PO DM-AE-01 – Dezvoltarea personala si integrarea sociala a elevilor prin activitati educative
34 – PO DM-AE-02 – Scoala dupa scoala
35 – PO DM-DRU-01 – Organizarea si desfasurarea selectiei pentru ocuparea functiei de profesor metodist al ISJ C-S in anul scolar 2016-2017.pdf
36 – PO DM-DRU-02 – Inscrierea la grade didactice in cadrul ISJ C-S in anul scolar 2016-2017
37 – PO DM-MRU-01 – Constituirea consortiilor scolare
38 – PO DM-MRU-02 – Revizuirea documentelor titularilor ca urmare a modificarii retelei scolare
39 – PO DM-MRU-03 – Revizuirea documentelor titularilor cu denumiri ale catedrelor inexistente in centralizator
40 – PO DM-MRU-04 – Transferarea pentru solutionarea restrangerii de activitate
41 – PO DM-PE-01 – Activitati specifice implementarii proiectelor Erasmus+
42 – PO DM-PE-02 – Incheierea si derularea parteneriatelor educationale
43- PO ISJ-12 – Inscrierea copiilor in invatamantul primar in etapa a 2-a in unitatile din C-S.pdf
44 – PO DM-MI-04 – Evaluarea anuala a inspectorilor