.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2020/2021

3_Accept_participare_mobilitate_2020

Legea_103_02_07_2020_aprobare_OUG_58_2020

Omec 4549

OUG_58_2020

OUG_70_2020_modif_compl_LEN_1_2011_art_42_43

OMEC 5259 -2019 Metodologie-_mobilitate-pers_did-2020_2021

OMEC 5259 -2019 Metodologie-_mobilitate-pers_did-2020_2021_text_marcat_noutati

Adresa_MEC_8699_12_03_2020

Calendar_mobilitate_2020_2021_COLOR

Centralizatorul 2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

POSTURI

 

POSTURI_28_08_2020

POSTURI_14_08_2020

POSTURI_CONCURS_08_07_2020

POSTURI_29_05_2020

POSTURI_21_02_2020-Excel

POSTURI_21_02_2020-pdf

Reincadrarea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de titular, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii.

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020_B

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020_F

Adresa_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020_B

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020_F

CS_Lista_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2020_2021_10_06_2020

Declaratie_pe_proprie_raspundere_REINCADRARE_2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Instiintare_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020

Lista_pers_did_fara_studii_coresp_incad_2019_2020_10_06_2020

Unitate_Lista_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2020_2021

DETASARE LA CERERE

Adresa_detasare_la_cerere_2020_revizie_august

Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific

Cerere_detasare_la_cerere_prin_continuitate

Cerere_detasare_la_cerere_prin_CTIT_2020

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2020_2021

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online

Procedura_inscriere_online

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_detasare_la_cerere_2020

I.7 DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI

PO_MRU_07_Proba_orala_etape_mobilitate_2020

PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online

ACORD_detasare_interesul_invatamantului_2020

ADEVERINTA_STATUT_POST_DET_INT_INV_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_DET_INT_INV_2020

AVIZ_det_int_inv_2020

Cerere_DET_INT_INV_RA_nesolutionata 2020

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_DET_INT_INV_alt_judet

CV_Instructions

CV_Template

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2020_2021

Lista_titulari_propusi_DET_INT_INV_2020

Raspuns_catre_unitatea_primitoare_DET_INT_INV_2020

Solicitare_DET_INT_INV_2020_unitate_primitoare

PRELUNGIREA CIM CF. ART. 61 din Metodologia-cadru

PO_MRU_07_Proba_orala_etape_mobilitate_2020

PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_prelungire_CIM_art_61_2020

Adeverinta_prelungire_CIM_art_61_INVATATORI_Note_2017_2016

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_61_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_prelungire_CIM_art_61_2020

Cerere_DIR_ prelungire_CIM_art_61_art_85_2020

Cerere_DRU_candidat_DEF_2020

Cerere_ISG_ prelungire_CIM_art_61_art_85_2020

Cerere_MRU_rez_CTIT

Draft_Formular_Prelungire_CIM_art_61

RECOMANDARE_CA_prelungire_CIM_art_61_2020

PRELUNGIREA CIM CF. ART. 85 din Metodologia-cadru

PO_MRU_07_Proba_orala_etape_mobilitate_2020

PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_85_2020

Adeverinta_prelungire_CIM_art_85_INVATATORI_Note_2017_2016

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_prelungire_CIM_art_85_2020

RECOMANDARE_CA_prelungire_CIM_art_85_2020

Draft_Formular_Prelungire_CIM_art_85_2020

Cerere_MRU_rez_CTIT

Cerere_ISG_ prelungire_CIM_art_61_art_85_2020

Cerere_DIR_ prelungire_CIM_art_61_art_85_2020

Adresa_prelungire_CIM_art_85_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

0. CONSTITUIREA_CONSORTIILOR_SCOLARE

     MRU_01_Proc_CONSTITUIRE_CONSORTII

     OMECTS 5488 din 29.09.2011 - Regulament_cadru_or_funct_consortii_sc

     Adresa_consortii_2020_2021

     Aviz_oportunitate _ISJ_CS

     Cerere_tip_emitere_aviz_oportunitate_unitate

     CS_CONSORTII_2020_2021

I.3. Verificarea situatiilor privind pregatirea psihopedagogica efectuata de personalul debutant prevazut la art. 21 (4) lit. a si alin. (6) din Metodologie

ADRESA_verificare_preg_psihoped_debutanti_2020

Macheta_studii_preg_psihoped_DEBUTANTI

I.4. Emiterea, de către inspectoratele şcolare, a deciziilor de rep. pe post/catedră pentru cadrele did. ang. cu CIM pe perioada viabilit. postului didactic/catedrei

ADRESA_emitere_decizii_ISJCS_cadre_CIM_viab_post

I.5.1 Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021 

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_r

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2020_2021

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2020

AVIZ_REFUZ_director_invatam_particular_2020_2021

Cerere_reducere_2_ore_norma_art_262_4_5_LEN_1_2011

Decizie_incadrare_2020_2021_titular_debutant_art_21_4_ang_CIM_viab_post

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2020

I.5.2. Intregirea normei didactice pentru titulari si angajati pe perioada de viabilitate a postului/catedrei in anul scolar 2020/2021  

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_ang_CIM_viab_post

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_titular

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Adresa_raspuns_unitate_invatamant_catre_ISJCS

Cerere_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_ang_CIM_viab_post

Cerere_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_titular

CS_Acord_Refuz_ang_CIM_viab_post_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

CS_Acord_Refuz_titulari_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Notificare_titular_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Refuz_titular_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

TABEL_Inspectii_Probe_pr_orale_INTREGIRE_NORMA_2020

I.5.3. Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar in anul scolar 2020/2021  

DECIZIA NR.47_Inspectii speciale la clasa

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Mecanica

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Informatica_Tehnologia informatiei

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Limba croata

Acord_Refuz_CA_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2020_2021

Acord_Refuz_CA_titular_debutant_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Cerere_tip_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Cerere_tip_titular_debutant_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Macheta_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_2020_2021

Macheta_titulari_debutanti_COMPLETARE_NORMA_2020_2021

TABEL_pr_pract_orale_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2020_2021

TABEL_pr_pract_orale_titulari_debutanti_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2020_2021

I.5.4 - Transferarea pentru soluţionarea restrângerii de activitate conform art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie   

CS_Lista_punctaje_Transfer_RA_2020_2021

ACORD_REFUZ_TRANSFER_RA_art_48_2_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_TRANSFER_RA_art_48_al_2_2020_2021

Cerere_TRANSFER_RA_art_48_2_20202_2021

CS_ TRANSFER_RA_art_48_2_2020_2021

Lista_titulari_repartizati_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2019_2020

I.5.5 - Activ. la niv. unit. de învăţăm. privind reducerea prin RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE    

Macheta_TRANSFER_RA_2020_2021

Adresa_Activitati_RESTRANGERE_ACTIVITATE_2020_2021

I.5.6 - PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2020/2021

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2020_2021

I.6 - Stab. pers. did. titular care indepl. cond. art. 28(4) si se menține în activ. ca titular în funcţia did., la cerere, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani

Lista_finala_INVALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

ACORD_REFUZ_mentinere_titulari_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

CS_Acord_Refuz_ang_CIM_viab_post_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

<spanCS_Acord_Refuz_titulari_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Lista_posturilor_catedrelor_afectate_RESTRANGERE_REDUCERE_ACTIVITATE_2020_2021

Lista_titulari_repartizati_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2019_2020.

 I.7 Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivel judetean

Tabel_Rezultate_Etapa_Compeltare norma didactica

Tabele_punctaje_COMPLETARE_NORMA_nivel_ISJ

Grafic_Inspectie speciala la clasa_Etapa_Completare norma_Educatie sociala_SCOALA GIMNAZIALA MAURENI

GRAFIC_Inspectie speciala la clasa_Etapa_Completarea normei didactice_EDUCATIE SOCIALA

GRAFIC_Inspectie speciala la clasa_Etapa_Completarea normei didactice_ISTORIE

GRAFIC_Inspectie speciala la clasa_Etapa_Completarea normei didactice_LIMBA FRANCEZA

GRAFIC_Inspectie speciala la clasa_Etapa_Completarea normei didactice_Informatica si TIC

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb_2020_2021

Acord_titular_COMPL_NORMA_prin_CONTINUITATE_sed_pb_2020_2021

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adeverinta_viabil_post_COMPL_NORMA_NEDET_URBAN_sed_pb_2020_2021

Adresa_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean_2020_2021

Cerere_completare_norma_niv_judetean_2020_2021

Cerere_MRU_Note_CTIT_repartitie_guvernam_compl_nedet_dinR_inU

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean

 I.8 Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ, sesiunea 2020/2021

CONDITII SPECIFICE TRANSFER RA 2020/2021

          CONDITII_SPECIFICE_S_G_TLalescu_Cornea

          CONDITII_SPECIFICE_S_G_Constantin_Daicoviciu

          CONDITII_SPECIFICE_C_N_TLalescu_Resita

CS_Lista_titulari_afectati_de_RA_2020_2021

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_Transfer_RA_consimtit_2020_2021

ACORD_unit_titulatura_Transfer_RA_consimtit__2020_2021

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2020_2021

Adeverinta_unitate_titulatura_confirmare_RA_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_precizari_intocmire_dosar_evaluare_mai_multe_discipline

Adresa_TRANSFER_RA_2020_2021

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Cerere_Transfer_consimtit_RA_Director_2020_2021

Cerere_Transfer_RA_ISJ_ 2020_2021

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2020_2021

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2020_2021

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2020_2021

I.9 Modificarea CIM pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei

LISTA_acord_comisie_mobilitate_cadre_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post_2020.pdf

Cerere_ISG_modif_CIM_det_CIM_viabilitatea_postului_actualizata

Adresa_MODIF_CIM_1an_CIM_viabilitate_post_CALENDAR_MODIFICAT

Acord_Refuz_CA_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Adeverinta_constituire_post_catedra_DIRECTOR

Adresa_MODIF_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Cerere_DIR_angajator_compunere_cod_post_complet

Cerere_DRU_rez_insp_portof_DEF_2020

Cerere_ISG_modif_CIM_det_CIM_viabilitatea_postului

Cerere_MRU_rez_CTIT_pr_practica_orala

LISTA_cadre_propuse_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

I.10 Pretransfer consimtit intre unit. de inv., la cerere/Modificarea repartizarii cadrelor ang. cu CIM pe durata viab. post care nu au catedra completa

Lista_cadre_inscrise_PRETRANSFER_CERERE_2020

Lista_punctaje_defalcate_PRETRANSFER_CERERE_2020

Lista_cadre_ang_viab_post_care_solicita_modif_repartizarii

PO_MRU_07_Proba_orala_etape_mobilitate_2020

PO_MRU_08_Proc_inscriere_validare_fise_online_CTIT_etape

PO_MRU_09_Proc_org_desf_sedinte_publice_online

Cerere_pretransfer_modificare _repartizare_actualizata_OMEC_4302_2020

Draft_Formular_online_PRETRANSFER_LA_CERERE_MODIF_REPARTIZARE_2020

Adresa_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_2020_CALENDAR_MODIFICAT

Draft_Formular_online_PRETRANSFER_SCHIMB_POSTURI_CATEDRE_2020

ADEVERINTA_statut_post_PRE_MODIF_REP_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_conditii_specifice_PRE_2020_2021

Adresa_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_2020

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_PRETRANSFER_CONSIMTIT_alt_judet

Cerere_MODIF_REPARTIZARE_prin_schimb_posturi_Director_2020

Cerere_Nota_CTIT_art_5_alin_7

Cerere_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_Director_2020

Cerere_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_ISJ_2020

Cerere_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_prin_schimb_posturi_ISJ_2020 

DOCUMENTE_MODIFICARE_REPARTIZARE

DOCUMENTE_PRETRANSFER_CONSIMTIT_UNITATI

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Grafic_preluare_dosare_candidati_ISJ_CS_PRE_MODIF_REP_2020

MACHETA_marcare_cond_specifice_PRE_2020

Mod_calcul_medie_departajare

15. SOLUTIONAREA CADRELOR DIDACTICE AFECTATE DE REDUCEREA ACTIVITATII NESOLUTIONATA ANTERIOR

Adresa_SOLUTION_CADRE_DIDACTICE_CU_REDUCERE_NESOLUTION_ANTERIOR

18. Modificare CIM pe per. determ. in CIM pe perioada nedeterm. pentru cadre didactice prev. la art. 21 alin. (6) din Metodologie 

Adresa_modif_CIM_det_CIM_nedet_cadre_art_21_6_Met.PDF

2.2. REVIZUIRE DECIZII TITULARI 

        -2.2.1. - Restructurare retea, schimbare denumire unitate, schimbare nivel unitate/nivel decizie titular

                      Adresa_raspuns_unitate_invatamant

                      ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2020

                      Cerere_Director_actualizare_nivel_decizie_titular

                      Cerere_ISJ_actualizare_nivel_decizie_titular

                      CS_REVIZUIRE_DECIZII_2020

                      CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2020

       - 2.2.2. Actualizarea denumirii postului/catedrei conform Centralizatorului disciplinelor 2020

                    ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2020

                    Adresa_raspuns_unitate_invatamant

                    Cerere_actualiz_post_cf_Centralizator

                    CS_ REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2020

21 Atribuirea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate, în regim de plată cu ora

Adresa_PLATA_CU_ORA_2020

ANUNT!Pers_did_asociat_Pers_did_  pensionat_Angajare_P.O._2020

AVIZ_PO_2020_2021

Cerere_PLATA_CU_ORA_2020_2021

CV_Europass_blank_instructiuni

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

MACHETE_1_6_UNITATI_2020

OMEN.5350-2018-modif.OMEN_.4165

OMEN_4165_2018

OMEN_4445_2018_PO_conducere_indrumare_metodisti

Ordin_4827_30.08.2018_Salarizare_Plata cu ora_Personal didactic  de predare_conducere_indrumare_control_Cadre didactice metodiste

22-23 Concurs judetean / Testare judeteana 2020

Adresa_Concurs_judetean_suplinire_2020

Adresa_Testare_judeteana_suplinire_2020

Cerere_CONCURS_JUDETEAN_2020_de_citit

Cerere_CONCURS_JUDETEAN_2020_de_completat

Cerere_TESTARE_JUDETEANA_2020_de_citit

Cerere_TESTARE_JUDETEANA_2020_de_completat

Coperta_dosar_CONCURS_JUDETEAN_2020

Coperta_dosar_TESTARE_JUDETEANA_2020

Declaratie_proprie_raspundere_CONCURS_JUDETEAN_2020

Declaratie_proprie_raspundere_TESTARE_JUDETEANA_2020