.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2018/2019

OMEN_3017_2018_modif_OMEN_5485_2017

Metodologie mobilitate pers_did  2018_2019_modif_OMEN_3017_2018

Calendar_mobilitate_2018-2019_COLOR_modif_OMEN_3017_2018

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

LISTA POSTURILOR

POSTURI_22_02_2018

0. INFIINTAREA SI DESFIINTAREA CONSORTIILOR SCOLARE

 - Adresa_consortii_2018

 - Aviz_oportunitate _ISJ_CS

 - Cerere_tip_emitere_aviz_oportunitate_unitate

 - CS_CONSORTII_2018_2019

 - MRU_01_Proc_CONSTITUIRE_CONSORTII

 - OMECTS 5488 din 29.09.2011 -  Regulament_cadru_or_funct_consortii_sc

2.1 Revizuirea documentelor de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ

 - ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2018 

 - Adresa_tip_raspuns_unitate_invatamant

 - Cerere_Director_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

 - Cerere_ISJ_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_2018

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2018

 - MRU_02_Proc_REVIZUIRE_DECIZII_TITULARI_restructurare

2.2 Întocmirea Listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 01 septembrie 2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_LISTA_PENSIONARI_01_09_2018

Adresa_tip_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_Director_Pensionare_01_09_2018

LISTA_PENSIONARI_01_09_2018

3. 1 CONSTITUIREA POSTURILOR - Revizuirea deciziilor titularilor ale caror posturi/catedre nu au denumirea cf. Centralizatorului 

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2018

Adresa_tip_unitate_invatamant

Cerere_tip_actualiz_post_cf_Centralizator

CS_  REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2018

3.2 Intregirea normei didactice a titularilor din 2 sau mai multe unitati/specializari in 1/mai putine unitati/specializari.

Cerere_Director_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

CS_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Notificare_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Refuz_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

TABEL_pr_practice_orale_inspectii_INTREGIRE_2018_2019

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

3.3 COMPLETAREA NORMEI LA NIVELUL UNITATII/CONSORTIULUI SCOLAR

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Cerere_tip_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2018_2019

TABEL_pr_practice_orale_inspectii_COMPLETARE_2018_2019

Acord_Refuz_CA_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2018_2019

3.4 CONSTITUIREA POSTURILOR

ACORD_REFUZ_CA_invatamant_dual_2018_2019

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2018_2019

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_m

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2018_2019

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2018

Decizie_incadrare_titular_debutant_art_21_4_2018_2019

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2018

Tabel_titulari_fara_DEF_VECHIME_EFECTIVA_CATEDRA_7_ani

3.5 Verificarea si avizarea proiectului de incadrare de catre Comisia Judeteana de Mobilitate

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2018_2019

4.Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018

Adresa_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

Cerere_tip_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

CS_Lista_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2017_2018

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

CS_Lista_RESTRANGERE_2018_2019

Instiintare_ISJ_CS_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

ACORD_REFUZ_mentinere_titulari_2018_2019

Lista_finala_INVALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

LISTA_FINALA_INVALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

 I.5 Completarea normei personalului didactic titular la nivelul inspectoratului scolar

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2018_2019

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adeverinta_viabil_post_med_urban_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Cerere_completare_norma_did_sed_pb_2018_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_2018

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_2018

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Acord_titular_deb_COMPL_NORMA_CONTINUITATE_sed_pb

I.6 Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ în anul şcolar 2018-2019

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_restrangere_2018

ACORD_unit_titulatura_restrangere_2018

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2018_2019

Adeverinta_unitate_restrangere

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_TRANSFER_RA_2018_2019

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_DIR_acord_acord_de_principiu_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Cerere_ISJCS_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2018

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2018

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2018

Adresa_conditii_specifice_TRANSFER_RA_2018

Adresa_Marcare_posturi_TRANSFER_RA_2018

I.7  Repartizarea candidatilor angajati cu CIM pe perioada determinata in baza art. 253 din LEN nr. 1/2011, cmcu

Adeverinta_viabilitate_post_DIRECTOR

Adresa_Titularizare_art_253_2018

Cerere_Director_viabilitate_post

Cerere_DRU_rez_insp_port_DEF_2018

Cerere_ISJ_repartizare_art_253_LEN

Cerere_MRU_rez_pr_pract_CN_tit

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Paddy Power Bonus from link.