.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2018/2019

OMEN_3017_2018_modif_OMEN_5485_2017

Metodologie mobilitate pers_did  2018_2019_modif_OMEN_3017_2018

Calendar_mobilitate_2018-2019_COLOR_modif_OMEN_3017_2018

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

LISTA POSTURILOR

POSTURI_LIBERE_01_09_2018

Posturi_libere_22_08_2018

Posturi_20_08_2018

POSTURI_19_04_2018

POSTURI_LIBERE_30_03_2018

POSTURI_06_03_2018

POSTURI_22_02_2018

0. INFIINTAREA SI DESFIINTAREA CONSORTIILOR SCOLARE

 - Adresa_consortii_2018

 - Aviz_oportunitate _ISJ_CS

 - Cerere_tip_emitere_aviz_oportunitate_unitate

 - CS_CONSORTII_2018_2019

 - MRU_01_Proc_CONSTITUIRE_CONSORTII

 - OMECTS 5488 din 29.09.2011 -  Regulament_cadru_or_funct_consortii_sc

2.1 Revizuirea documentelor de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naţional de învăţământ

 - ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2018 

 - Adresa_tip_raspuns_unitate_invatamant

 - Cerere_Director_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

 - Cerere_ISJ_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_2018

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2018

 - MRU_02_Proc_REVIZUIRE_DECIZII_TITULARI_restructurare

2.2 Întocmirea Listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 01 septembrie 2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_LISTA_PENSIONARI_01_09_2018

Adresa_tip_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_Director_Pensionare_01_09_2018

LISTA_PENSIONARI_01_09_2018

3. 1 CONSTITUIREA POSTURILOR - Revizuirea deciziilor titularilor ale caror posturi/catedre nu au denumirea cf. Centralizatorului 

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2018

Adresa_tip_unitate_invatamant

Cerere_tip_actualiz_post_cf_Centralizator

CS_  REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2018

3.2 Intregirea normei didactice a titularilor din 2 sau mai multe unitati/specializari in 1/mai putine unitati/specializari.

Cerere_Director_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

CS_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Notificare_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Refuz_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

TABEL_pr_practice_orale_inspectii_INTREGIRE_2018_2019

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2018_2019

3.3 COMPLETAREA NORMEI LA NIVELUL UNITATII/CONSORTIULUI SCOLAR

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Cerere_tip_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2018_2019

TABEL_pr_practice_orale_inspectii_COMPLETARE_2018_2019

Acord_Refuz_CA_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2018_2019

3.4 CONSTITUIREA POSTURILOR

ACORD_REFUZ_CA_invatamant_dual_2018_2019

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2018_2019

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_m

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2018_2019

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2018

Decizie_incadrare_titular_debutant_art_21_4_2018_2019

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2018

Tabel_titulari_fara_DEF_VECHIME_EFECTIVA_CATEDRA_7_ani

3.5 Verificarea si avizarea proiectului de incadrare de catre Comisia Judeteana de Mobilitate

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2018_2019

4.Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018

Adresa_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

Cerere_tip_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

CS_Lista_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2017_2018

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

CS_Lista_RESTRANGERE_2018_2019

Instiintare_ISJ_CS_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

ACORD_REFUZ_mentinere_titulari_2018_2019

Lista_finala_INVALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

LISTA_FINALA_INVALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2018_2019

 I.5 Completarea normei personalului didactic titular la nivelul inspectoratului scolar

REZULTATE_FINALE_INSP_SPEC_PROBA_PRACTICA_ORALA

Grafic_sedinta_publica_COMPLETARE_NORMA_05_03_2018

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2018_2019

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adeverinta_viabil_post_med_urban_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2018_2019

Cerere_completare_norma_did_sed_pb_2018_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_2018

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_2018

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Acord_titular_deb_COMPL_NORMA_CONTINUITATE_sed_pb

I.6 Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ în anul şcolar 2018-2019

Conditii_specifice_Col_Nat_Tr_Lalescu_Resita

Grafic sedinta publica TRANSFER PENTRU SOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2018-2019 - 27 martie 2018

Grafic sustinere inspectie la clasa

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Lista_punctaje_finale_TRANSFER_RA_2018_2019_12_03_2018

Lista_cadre_titulare_afectate_de_Restr_Activ_2018_2019

Machetele cu punctajele in urma evaluarii

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_restrangere_2018

ACORD_unit_titulatura_restrangere_2018

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2018_2019

Adeverinta_unitate_restrangere

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_TRANSFER_RA_2018_2019

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_DIR_acord_acord_de_principiu_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Cerere_ISJCS_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2018

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2018

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2018

Adresa_conditii_specifice_TRANSFER_RA_2018

Adresa_Marcare_posturi_TRANSFER_RA_2018

I.7  Repartizarea candidatilor angajati cu CIM pe perioada determinata in baza art. 253 din LEN nr. 1/2011, cmcu

Grafic_sedinta_publica_16_04_2018

CS_LISTA_CANDIDATI_ADMISI_TIT_ART_253

CS_LISTA_CANDIDATI_RESPINSI_TIT_ART_253

CS_LISTA_CANDIDATI_INSCRISI_TIT_ART_253

Grafic_comun_preluare_dosare_candidati_TIT_ART_ART_253_PRETRANSFER_2018

Adeverinta_viabilitate_post_DIRECTOR

Adresa_Titularizare_art_253_2018

Cerere_Director_viabilitate_post

Cerere_DRU_rez_insp_port_DEF_2018

Cerere_ISJ_repartizare_art_253_LEN

Cerere_MRU_rez_pr_pract_CN_tit

 I.8 CONCURS DE TITULARIZARE 2018

PROBA SCRISA

  Rezultate finale concurs 11 iulie 2018

  Rezultate initiale concurs 11 iulie 2018

  TELVERDE NATIONAL

  ACCESUL CANDIDAŢILOR_Centre_Concurs_TIT_2018.docx

  AFIS_SESIZAREA NEREGULILOR_TEL_VERDE.docx

  Lista_disciplinelor_de_concurs_C1_CNMEliade_Resita.PDF

  Lista_disciplinelor_de_concurs_C2_LTTVuia_Resita.PDF

CONTESTATII

  PROGRAM_CONTESTATII_Concurs_titularizare_2018.PDF

 Procedura operationala privind proba practica_orala si inspectia speciala la clasa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice_catedrelor vacante_rezervate din invatamantul preuniversitar

Decizie_centre_concurs_proba_scrisa_TIT_2018.PDF

Procedura_insp_probe_pract_orale_FINAL_mai_2018

CERERE_REPROGRAMARE_insp_probe_pract_orale

GRAFIC_09_MAI_2018_INSPECTIE_PROBE_PRACT_ORALE

Centralizator 2018

1_Accept_2018_participare_etape_de_mobilitate_concurs_si_definitivat

2_Accept_participare_concurs_DEF

INSCRIERE_VALIDARE_FISE_CANDIDATI

Absolvenți_ciclul_I_Bologna_SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_aplicare_OUG_41_2016_elimin_cond_legaliz_acte_sist_inv

ANUNT_CENTRU_si_GRAFIC_INSCRIERE_TIT_2018

Cerere_DRU_adeverinta_NOTE_MEDIE_INSPECTII_DEF_2018

Cerere_RECUNOASTERE_MEDIE_INSPECTII_DEF_2018

CLARIFICARI_DEPUNERE_DOSARE

INFORMAŢII_CONCURS_TITULARIZARE_2018

Inscriere_candidati_studii_postuniversitare

 CERERI_INSCRIERE_2018

INSPECTIE_CLASA_PROBA_PRACTICA_ORALA

Absolvenți_ciclul_I_Bologna_SPORT_SI_PERFORMANTA_MOTRICA.docx

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR_efect_inspectii_speciale_probe_practice_orale.docx

Flyer_candidati.docx

FISE_EVALUARE_LECTIE_2018

METODOLOGIE_CALENDAR_MOBILITATE_2018_2019

Calendar_mobilitate_2018-2019_COLOR_modif_OMEN_3017_2018

Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019_modif_OMEN_3017_2018

OMEN_3017_08.01.2018_Modificare_metodologie_si_calendar

ANUNT_POSTARE_SITE_INFORMATII_CONCURS_2018

CALENDAR_CONCURS_11_IULIE_2018

I.9  Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar

Tabel privind rezultatele obtinute de candidati care au sustinut inspectia speciala la clasa_Pretransfer consimtit intre unit de invatam preuniversitar, la cerere

Grafic privind sustinerea inspectiei speciale la clasa

CS_Lista_punctaje_PRE_CONSIMTIT_13_04_2018

Conditii_specifice_Col_Nat_Tr_Lalescu_Resita

Conditii_specifice_Sc_G_Iablanita

Grafic_comun_preluare_dosare_candidati_TIT_ART_ART_253_PRETRANSFER_2018

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_PRE_2018

ACORD_unit_titulatura_PRE_2018

ADEVERINTA_statut_post_PRE_2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_conditii_specifice_PRETRANSFER_consimtit_2018

Adresa_PRETRANSFER_2018

Cerere_DIR_acord_acord_de_principiu_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_PRETRANSFER_consimtit_alt_judet

Cerere_ISJCS_PRE_schimb_posturi_consimţământ_scris

Cerere_ISJCS_TRANSFER_RA_PRETRANSFER_consimtit

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

INSTIINTARE_ISJ_PRE_2018

LISTA_PRE_acord_acord_principiu_refuz_2018

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_PRE_2018

I.10   Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, în anul şcolar 2018—2019

ACORD_REFUZ_recunoastere_REINCADRARE_TIT_2018

Adresa_ISJ_REINCADRARE_TITULARI_2018

Cerere_privind_reincadrarea_ca_titular_2018_2019

Declaratie_pe_proprie_raspundere_REINCADRARE_TIT_2018

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Instiintare_ISJ_recunoastere_REINCADRARE_TIT_2018

Lista_finala_INVALIDARE_CA_REINCADRARE_TITULARI_2018_2019

Lista_finala_VALIDARE_CA_REINCADRARE_TITULARI_2018_2019

Lista_pers_did_fara_studii_coresp_incad_2017_2018_04_05_2018

Unitate_Lista_REINCADRARE_TITULARI_2018_2019

I.11 Prelungirea duratei CIM in anul scolar 2018/2019 cf. ART. 81

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_contin_supl_art_81_2018

Adeverinta_continuitate_post_INVATATORI_contin_supl_art_81_2018

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_81_2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_ISJ_contin_supl_art_81_2018

Cerere_DIRECTOR_prelungire_CIM_per_determinata_art_81_art_85

Cerere_DRU_rez_insp_port_DEF_2018

Cerere_ISJCS_prelungire_CIM_per_determinata_art_81_art_85

INSTIINTARE_ISJ_contin_supl_art_81_2018

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_contin_supl_art_81

RECOMANDARE_CA_model_contin_supl_art_81

I.12  Detaşarea în interesul învățământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2018/2019

Acord_DIR_ISJCS_pentru detaşare în interesul învăţământului_2018

Acord_unit_primitoare_det_int_inv_2018

ADEVERINTA_STATUT_POST_det_interes_invatam_2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_det_interes_invatam_2018_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_detasare_int_inv_alt_judet

CV_Instructions

CV_Template_doc

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2018_2019

DIRECTOR_raspuns_catre_unitatea_solicitanta_DET_INT_INV_2018

DIRECTOR_solicitare_catre_unitatea_de_titulatura_DET_INT_INV_2018

Lista_titulari_detasati_int_inv_2018

I.13. Soluţionarea în şedinţă de repartizare a cererilor de completare a normei didactice, în alte unităţi de învăţământ şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată

Cerere_completare_norma_did_sed_pb_2018_2019

Cerere_detașare_interes_învățăm_RA_nesoluționată_2018_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_DET_INT_INV_RA_nesolution_2018_2019_alt_judet

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

Macheta_CJM_Completare_norma_2018_2019

Adeverinta_Situatie_Post_DET_INT_INV_RA_nesolution_2018_2019

Adeverinta_unitate_certificare_RA

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_revizuire_proiect_incadrare_2018_2019_cifra_scolarizare_IULIE

 

I.14 Detasare la cerere 

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_detasare_la_cerere_2018_2019

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_2018

Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific

Cerere_detasare_la_cerere_prin_continuitate

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2018_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

I.16 Prelungirea duratei CIM in anul scolar 2018/2019 cf. ART. 85

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_contin_supl_art_85_2018

Adeverinta_continuitate_post_INVATATORI_contin_supl_art_85_2018

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_85_2018

Adeverinta_vech_invatam_vech_efectiva_in_invatamant

Adresa_ISJ_contin_supl_art_85_2018

Cerere_DIRECTOR_prelungire_CIM_per_determinata_art_81_art_85

Cerere_ISJCS_prelungire_CIM_per_determinata_art_81_art_85

INSTIINTARE_ISJ_contin_supl_art_85_2018

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_contin_supl_art_85

RECOMANDARE_CA_model_contin_supl_art_85

I. 18 Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plată cu ora

Adresa_PLATA_CU_ORA_CUMUL_2018

Cerere_CUMUL_PO_2018_2019

CVInstructions

CVTemplate

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2018_2019

OMEN_4165_2018

TABEL_1_posturi_ramase_neocupate_28_08_2018

TABEL_2_3_posturi _ocupate_PO_titulariunitate_PO_asociati_si_rez_interviu_28_08_2018

TABEL_4_posturi_neocup_neprezentare_candidati_la_post_28_08_2018

TABEL_5_PO_aviz_PO_pers_ang_CIM_det_unit_28_08_2018

TABEL_6_aviz_PO_pers_ang_CIM_det_alta_unit_28_08_2018

I. 19 Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Adresa_Concurs_judetean_suplinire_2018

ANUNT_CENTRU_CONCURS_TESTARE_LA_NIVEL_JUDETEAN

Cerere_Concurs_judetean_suplinire_2018

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_concurs_jud_suplinire_2018

I. 20 Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Adresa_Testare_judeteana_suplinire_2018

ANUNT_CENTRU_CONCURS_TESTARE_LA_NIVEL_JUDETEAN

Cerere_Testare_judeteana_suplinire_2018

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_testare_jud_suplinire_2018