.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2020/2021

OMEC 5259 -2019 Metodologie-_mobilitate-pers_did-2020_2021

OMEC 5259 -2019 Metodologie-_mobilitate-pers_did-2020_2021_text_marcat_noutati

Calendar_mobilitate_2020_2021_COLOR

Centralizatorul 2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

0. CONSTITUIREA_CONSORTIILOR_SCOLARE

     MRU_01_Proc_CONSTITUIRE_CONSORTII

     OMECTS 5488 din 29.09.2011 - Regulament_cadru_or_funct_consortii_sc

     Adresa_consortii_2020_2021

     Aviz_oportunitate _ISJ_CS

     Cerere_tip_emitere_aviz_oportunitate_unitate

     CS_CONSORTII_2020_2021

I.3. Verificarea situatiilor privind pregatirea psihopedagogica efectuata de personalul debutant prevazut la art. 21 (4) lit. a si alin. (6) din Metodologie

ADRESA_verificare_preg_psihoped_debutanti_2020

Macheta_studii_preg_psihoped_DEBUTANTI

I.4. Emiterea, de către inspectoratele şcolare, a deciziilor de rep. pe post/catedră pentru cadrele did. ang. cu CIM pe perioada viabilit. postului didactic/catedrei

ADRESA_emitere_decizii_ISJCS_cadre_CIM_viab_post

I.5.1 Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021 

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_r

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2020_2021

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2020

AVIZ_REFUZ_director_invatam_particular_2020_2021

Cerere_reducere_2_ore_norma_art_262_4_5_LEN_1_2011

Decizie_incadrare_2020_2021_titular_debutant_art_21_4_ang_CIM_viab_post

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2020

I.5.2. Intregirea normei didactice pentru titulari si angajati pe perioada de viabilitate a postului/catedrei in anul scolar 2020/2021  

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_ang_CIM_viab_post

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_titular

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Adresa_raspuns_unitate_invatamant_catre_ISJCS

Cerere_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_ang_CIM_viab_post

Cerere_INTREGIRE_NORMA_2020_2021_titular

CS_Acord_Refuz_ang_CIM_viab_post_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

CS_Acord_Refuz_titulari_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Notificare_titular_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

Refuz_titular_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

TABEL_Inspectii_Probe_pr_orale_INTREGIRE_NORMA_2020

I.5.3. Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatii de invatamant/consortiului scolar in anul scolar 2020/2021  

DECIZIA NR.47_Inspectii speciale la clasa

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Mecanica

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Informatica_Tehnologia informatiei

Grafic_Candidati care sustin inspectia speciala la clasa_Limba croata

Acord_Refuz_CA_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2020_2021

Acord_Refuz_CA_titular_debutant_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Cerere_tip_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Cerere_tip_titular_debutant_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2020_2021

Macheta_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_NORMA_2020_2021

Macheta_titulari_debutanti_COMPLETARE_NORMA_2020_2021

TABEL_pr_pract_orale_ang_CIM_viab_post_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2020_2021

TABEL_pr_pract_orale_titulari_debutanti_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2020_2021

I.5.4 - Transferarea pentru soluţionarea restrângerii de activitate conform art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie   

ACORD_REFUZ_TRANSFER_RA_art_48_2_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_TRANSFER_RA_art_48_al_2_2020_2021

Cerere_TRANSFER_RA_art_48_2_20202_2021

CS_ TRANSFER_RA_art_48_2_2020_2021

Lista_titulari_repartizati_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2019_2020

I.5.5 - Activ. la niv. unit. de învăţăm. privind reducerea prin RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE    

Macheta_TRANSFER_RA_2020_2021

Adresa_Activitati_RESTRANGERE_ACTIVITATE_2020_2021

I.5.6 - PROIECTUL DE INCADRARE A UNITATII DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2020/2021

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2020_2021

I.6 - Stab. pers. did. titular care indepl. cond. art. 28(4) si se menține în activ. ca titular în funcţia did., la cerere, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani

Lista_finala_INVALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

ACORD_REFUZ_mentinere_titulari_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_2020_2021

CS_Acord_Refuz_ang_CIM_viab_post_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

<spanCS_Acord_Refuz_titulari_INTREGIRE_NORMA_2020_2021

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2020_2021

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Lista_posturilor_catedrelor_afectate_RESTRANGERE_REDUCERE_ACTIVITATE_2020_2021

Lista_titulari_repartizati_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2019_2020.

 I.7 Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivel judetean

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb_2020_2021

Acord_titular_COMPL_NORMA_prin_CONTINUITATE_sed_pb_2020_2021

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adeverinta_viabil_post_COMPL_NORMA_NEDET_URBAN_sed_pb_2020_2021

Adresa_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean_2020_2021

Cerere_completare_norma_niv_judetean_2020_2021

Cerere_MRU_Note_CTIT_repartitie_guvernam_compl_nedet_dinR_inU

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Grafic_preluare_dosare_candidati_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean

 I.8 Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ, sesiunea 2020/2021

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_Transfer_RA_consimtit_2020_2021

ACORD_unit_titulatura_Transfer_RA_consimtit__2020_2021

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2020_2021

Adeverinta_unitate_titulatura_confirmare_RA_2020_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_precizari_intocmire_dosar_evaluare_mai_multe_discipline

Adresa_TRANSFER_RA_2020_2021

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Cerere_Transfer_consimtit_RA_Director_2020_2021

Cerere_Transfer_RA_ISJ_ 2020_2021

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2020_2021

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2020_2021

<span">INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2020_2021

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2020_2021

2.2. REVIZUIRE DECIZII TITULARI 

        -2.2.1. - Restructurare retea, schimbare denumire unitate, schimbare nivel unitate/nivel decizie titular

                      Adresa_raspuns_unitate_invatamant

                      ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2020

                      Cerere_Director_actualizare_nivel_decizie_titular

                      Cerere_ISJ_actualizare_nivel_decizie_titular

                      CS_REVIZUIRE_DECIZII_2020

                      CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2020

       - 2.2.2. Actualizarea denumirii postului/catedrei conform Centralizatorului disciplinelor 2020

                    ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2020

                    Adresa_raspuns_unitate_invatamant

                    Cerere_actualiz_post_cf_Centralizator

                    CS_ REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2020