Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate

Dosarul pentru echivalarea studiilor

Acord unitate de învatamant_Anexa 3

Cerere tip_Anexa 2

Procedura privind echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate

Legislatie

ROFUIP 2020 - anexa ordin nr. 5.447_2020

OM-5638-2020

OMEN 3473-2017

Centrul National  de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor