10. Stabilirea personalului didactic pensionat care solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2024-2025, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

Adresa REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_PENSIONAT_2024.pdf

DOCUMENTE ETAPA.rar