.

 

SCIM

Procedura de sistem privind circuitul documentelor

Procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale ale personalului nedidactic din cadrul inspectoratului scolar

Procedura inspectie de specialitate 2021

Procedura scoala dupa scoala_2020-2021

Procedura aprobare, intocmire si eliberarii duplicatelor, actelor de studii

Procedura inspectie generala

Procedura microbuze scolare

PROCEDURA OPERATIONALA privind ORGANIZAREA ŞI DESFASURAREA COMPETITIILOR SCOLARE COD: IȘJ DCIȘ - 05, editia II, revizia 2

Procedura Operationala privind monitorizarea implementarii programelor de activitati remediale_Pregatire suplimentara a elevilor in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Caras-Severin_an scolar_2018-2019

PO-Detasarea in interesul  invatamantului a personalului de conducere

Procedura inscriere grade didactice

HCA 15_13.02.2017 - Regulament, strategie, proceduri
Regulament de organizare si functionare CCMI - anexa A la HCA 15_13.02.2017
Program_strategie de dezvoltare a SCIM - anexa B la HCA 1

00 - PS ISJ-01 - Circuitul documentelor (V1 - 23.05.2016)
01 - PS ISJ-02 - Elaborarea de proceduri
02 - PS ISJ-10 - Intocmirea si actualizarea registrului riscurilor
03 - PO ISJ-03 - Monitorizarea execuției bugetare a cheltuielilor de personal

05 - PO ISJ-05 - Aplicare timbru sec

06 - PO ISJ-06 - Gestionarea actelor de studii la nivelul ISJ C-S
07 - PO ISJ-07 - Echivalarea perioadelor de studii efectuate in strainatate
08 - PO ISJ-08 - Semnalarea nereguli privind activitatea si comportamentul personalului din cadrul ISJ C-S
09 - PO ISJ-09 - Vizarea actelor de studii emise de unitatile de invatamant preuniversitar
10 - PO ISJ-11 - Studiul optiunilor pentru fundamentarea cifrei de scolarizare
11 - PO SN-01 - Completarea statului de plata
12 - PO C-01 - Elaborarea proiectului de buget
13 - PO C-02 - Activitatea de CFPP
14 - PO C-03 - Inventarierea elementelor de activ si pasiv
15 - PO C-04 - Deplasari
16 - PO J-01 - Aplicarea legii 544_2001 privind accesul la informatiile de interes public
17 - PO CA-01 - Convocarea si transmiterea HCA
18 - PO DCIS-01 - Inspectia generala
19 - PO DCIS-02 - Inspectia tematica
20 - PO DCIȘS03 - Inspectia de specialitate
21 - PO DCIS-04 - Avizarea CDS_CDL
22 - PO DCIS-05 - Organizarea si desfasurarea competitiilor scolare
23 - PO DCIS-06 - Monitorizarea rezultatelor obtinute la examenele nationale
24 - PO DCIS-07 - Monitorizarea rezultatelor la olimpiade si concursuri scolare
25 - PO DCIS-MAE-01 - Monitorizarea, prevenirea si combaterea absenteimului si abandonului scolar
26 - PO DCIS-MAE-02 - Functionarea comisiei judetene Bani de liceu
27 - PO DCIS-MAE-03 - Monitorizarea programului Bursa profesionala
28 - PO DCISI-MAE-04 - Acordarea ajutorului financiar Euro 200
29 - PO DCIS-ISSI-01 - Gestionarea situatiilor problema care presupun o interventie integrata
30 - PO DM-MI-01 - Solutionarea de petitii
31 - PO DM-MI-02 - Solutionarea contestatiilor de catre Colegiul de disciplina de la nivelul ISJ C-S
32 - PO DM-MI-03 - Detasarea in interesul invatamantului a personalului de conducere din unitatile scolare
33 - PO DM-AE-01 - Dezvoltarea personala si integrarea sociala a elevilor prin activitati educative
34 - PO DM-AE-02 - Scoala dupa scoala
35 - PO DM-DRU-01 - Organizarea si desfasurarea selectiei pentru ocuparea functiei de profesor metodist al ISJ C-S in anul scolar 2016-2017.pdf
36 - PO DM-DRU-02 - Inscrierea la grade didactice in cadrul ISJ C-S in anul scolar 2016-2017
37 - PO DM-MRU-01 - Constituirea consortiilor scolare
38 - PO DM-MRU-02 - Revizuirea documentelor titularilor ca urmare a modificarii retelei scolare
39 - PO DM-MRU-03 - Revizuirea documentelor titularilor cu denumiri ale catedrelor inexistente in centralizator
40 - PO DM-MRU-04 - Transferarea pentru solutionarea restrangerii de activitate
41 - PO DM-PE-01 - Activitati specifice implementarii proiectelor Erasmus+
42 - PO DM-PE-02 - Incheierea si derularea parteneriatelor educationale
43- PO ISJ-12 - Inscrierea copiilor in invatamantul primar in etapa a 2-a in unitatile din C-S.pdf
44 - PO DM-MI-04 - Evaluarea anuala a inspectorilor