.

 

Gradatii 2017

Adresa MEN 35722_10.08.2017 - acordare gradații de merit 2017

Lista cu rezultatele finale obtinute de candidati la concursul pentru gradatiile de merit 2017

Adresa 10257_27.06.2017 - Liste cu rezultatele gradatii de merit 2017

Liste cu rezultatele obtinute de candidati la concursul pentru gradatiile de merit 2017

Propuneri de criterii de acordare a punctajului atunci cand punctajul obtinut depaseste punctajul maxim alocat unui item/criteriu de evaluare

Grile gradatii MEN

Adresa 6315_27.04.2017 - informatii gradatii 2017

Cerere tip inscriere concurs gradatie merit 2017

Hotararea Comisiei Paritare din 3 aprilie 2017

Hotararea Comisiei Paritare din data de 27 martie 2017

00 - OMENCS 6161_2016 - Metolodogie de acordare gradatie de merit - sesiunea 2017

01 - OMEN 3252_2017 - calendar acordare gradatii de merit - sesiunea 2017

02 - PO ISJ-13 - privind concursul pentru acordarea gradatiilor de merit 2017

03 - Numar gradatii alocate în 2017 personalului didactic de predare, conducere, indrumare si control

04 - Numar gradatii alocate în 2017 personalului didactic auxiliar

05 - Fisa gradatie  2017 - profesori

06 - Fisa  gradatie 2017 invatamant primar

07 - Fisa gradatie 2017 - invatamant prescolar

08 - Fisa gradatie 2017 - profesori in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica

09 - Fisa gradatie 2017 - invatamant special

10 - Fisa gradatie 2017 - invatamant vocational (arte)

11 - Fisa gradatie 2017 - administrator patrimoniu

12 - Fisa  gradatie 2017 - maistri instructori

13 - Fisa gradatie 2017 - personalul de conducere, indrumare si control

14 - Fisa gradatie 2017 - contabili

15 - Fisa gradatie 2017 - secretar

16 - Fisa gradatie 2017 - bibliotecar scolar - documentarist

17 - Fisa gradatie 2017 - laborant informatica - informatician - analist programator

18 - Fisa gradatie 2017 - laborant

19 - Fisa gradatie 2017 - asistent social

20 - Fisa gradatie 2017 - pedagog  scolar + instructor de educatie extrascolara

21 - Fisa gradatie 2017 - mediator scolar

22 - Fisa gradatie 2017 - director CSS

23 - Fisa gradatie 2017 - profesori si antrenori CSS

24 - Fisa gradatie 2017 - directori palate si cluburi ale copiilor

25 - Fisa gradatie 2017 - personal didactic palate si cluburi ale copiilor