.

 

Titularizare 2019

Lista posturilor

- ORDIN Nr. 5728 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2010 se găseşte aici
 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2020 se găseşte aici
 - ORDINUL Nr. 5460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2020 se găseşte aici 
 - Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2019 se găseşte aici 
 - Programele valabile pentru concursul din 2019 se găsesc aici 
 - Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.

 - Siturile Titularizare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 şi 2018 sunt disponibile în continuare la următoarele adrese: Titularizare 2003Titularizare 2004Titularizare 2005Titularizare 2006Titularizare 2007Titularizare 2008Titularizare 2009Titularizare 2010,Titularizare 2011Titularizare 2012Titularizare 2013Titularizare 2014Titularizare 2015Titularizare 2016Titularizare 2017 şi Titularizare 2018