Limba și comunicare

Precizari intensiv si bilingv   2019-2020

Proiectare didactica_limbi moderne_2019_SUGESTII

Tipuri de portofolii

Consfatuiri judetene limbi moderne - Cadru  normativ 2019

MATERIALE MEN_limba engleza

MATERIALE MEN_limba germana