.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2019/2020

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

OMEN_3862_04_04_2019_suspendare_art_253

OUG 23

OMEN 3886_11_04_2019_modif_Met_cadru

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

OMEN_Centralizator_2019

Anexa_Centralizator_2019

LISTA POSTURILOR

Posturi_16_04_2019

Posturi_01_04_2019

Posturi_11_03_2019

Posturi_26_02_2019

I.4 Mentinere titulari in activitate cu pana la 3 ani peste varsta de 65 ani

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2019_2020

Adresa_modificare_art_28_4_Metodologie_cadru

Calendar_mobilitate_2019_2020_COLOR

OMEN 5728 DE MODIFICARE A METODOLOGIEI CADRU 2019-2020

Modificare_Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2019_2020

I.5 Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul inspectoratului scolar.

Grafic_sedinta_publica_COMPLETARE_NORMA_07_03_2019

Rezultate_proba practica_Educatie fizica si sport

Rezultate_Inspectie_Limba  franceza

LISTE_COMPLETARE DE NORMA

GRAFIC_Candidati care sustin inspectia la clasa _Limba Franceza

GRAFIC_Candidati care sustin inspectia la clasa_Istorie_CulturaCivica

Proba orala - limba croata

Rezultate completare de norma_ISTORIE

Informatica-TIC_Rezultate completare de norma

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Acord_titular_deb_COMPL_NORMA_CONTINUITATE_sed_pb

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adeverinta_viabil_post_med_urban_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Adresa_COMPLETARE_NORMA_nivel_inspectorat_sc_2019_2020

Cerere_MRU_Note_CTIT_repartitie_guvernam

Cerere_pentru_completarea_normei_didactice_2019_2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

2.1. Stabilire liste titulari pensionari la 01.09.2019 + Liste mentinere titulari FEMEI pana la varsta de 65 ani

Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_2019_2020

Cerere_CA_optiune_F_mentinere_titular_pana_65_ani

Cerere_CA_Pensionare_B_F_01_09_2019

HG_582_10_08_2016

LISTA_OPTIUNE_F_MENTINERE_TITULAR_65_ANI

LISTA_PENSIONARI_B_F_01_09_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_LISTA_PENSIONARI_LISTA_MENTINERE_F_65_ANI_01_09_2019

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

 2.2.  Revizuire decizii titulari

Actualizare_denumire_post_cf_Centralizator

LISTA_FINALA_VALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2019

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2019

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2019

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_actualiz_post_cf_Centralizator

CS_ REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2019

LISTA_FINALA_INVALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

LISTA_FINALA_VALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

Restructurare_retea_schimbare_nivel_invatam_post

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2019

ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2019

Cerere_Director_actualizare_nivel_liceal_decizie_titular

Cerere_ISJ_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

CS_REVIZUIRE_DECIZII_2019

CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2019

3.1.  Constituirea posturilor

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_n

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2019_2020

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2019

AVIZ_director_invatam_particular_2019_2020

Decizie_incadrare_titular_debutant_art_21_4_2019_2020

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2019

Tabel_titulari_fara_DEF_VECHIME_EFECTIVA_CATEDRA_7_ani

3.2 Intregirea normei didactice a titularilor

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_Director_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

CS_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Notificare_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Refuz_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

TABEL_Inspectii_Probe_pr_orale_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

3.3 Completarea normei didactice la nivelul unitatii/consortiului scolar, 2019/2020

Inspectie la clasa - Istorie

Proba orala

Acord_Refuz_CA_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2019_2020.doc

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra.doc

Cerere_tip_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2019_2020.doc

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2019_2020.xlsx

TABEL_pr_pract_orale_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2019_2020.xlsx

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2019_2020.pdf

 3.4 ACTIVITATI_RESTRANGERE_ACTIVITATE 

Macheta_TRANSFER_RA_2019_2020

Adresa_Activitati_RESTRANGERE_ACTIVITATE_2019_2020

3.5 Transfer pentru solutionarea RA conform art. 48 alin. (2) si (3)

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2019

LISTA_FINALA_VALIDARE_TRANSFER_RA_art_48_2_2019

ACORD_REFUZ_TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_TRANSFER_RA_art. 48_al.   2_3_2019

CS_Lista_DETASARE_INT_INVATAM_RA_NESOLUTIONATA_2018_2019

Cerere_Director_TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

CS_   TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

3.6.Analizarea, corectarea și avizarea proiectului de încadrare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2019/2020

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2019_2020

COPERTA_Proiect_incadrare_UNITATI_2019_2020

CS_ TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

CS_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2019_2020

CS_Lista_RESTRANGERE_REDUCERE_ACTIVITATE_2019_2020

Lista_discipline_optionale_aprobate_ 2019_2020

LISTA_OPTIUNE_F_MENTINERE_TITULAR_65_ANI

LISTA_PENSIONARI_B_F_01_09_2019

Lista_posturi_pentru_modificare_corectare_2019_2020_A4

Lista_posturi_pentru_publicare_2019_2020_A3

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2019_2020

Macheta_MEN_31_07_Exemplu_Copie

Macheta_TRANSFER_RA_2019_2020

OMEN_4165_2018.pdf

OMEN.5350-2018-modif.OMEN_.4165.pdf

I.6. Transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate

Grafic_sedinta_publica_TRANSFER_RA_27_03_2019

Proba orala 18 martie 2019

Lista_punctaje_finale_TRANSFER_RA_2019_2020_14_03_2019

Proba orala 14 martie 2019

CS_Lista_titulari_afectati_de_RA_2019_2020

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_Transfer_RA_2019

ACORD_unit_titulatura_restrangere_2019

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2019_2020

Adeverinta_unitate_titulatura_TransferRA

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_conditii_specifice_TRANSFER_RA_2019_2020

Adresa_Marcare_posturi_TRANSFER_RA_2019

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Adresa_TRANSFER_RA_2019_2020

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_DIRECTOR_acord_principiu_TransferRA_Pretransfer_consimtit_intre_unitati_2019

Cerere_ISJ_TransferRA_Pretransfer_consimtit_intre_unitati_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2019

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2019

CONDITII_SPECIFICE_TRANSFER_CONSIMTIT_PRETRANSFER_CONSIMTIT_2019_2020

Conditii_specifice_GPP_2_Caransebes

I. 8 Pretransfer consimtit intre unitati, la cerere  / Pretransfer consimtit prin schimb de posturi, prin consimtamant scris

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_PRE_2019

ACORD_unit_titulatura_PRE_2019

ADEVERINTA_statut_post_PRE_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Adresa_PRETRANSFER_2019

Cerere_DIRECTOR_acord_principiu_TransferRA_Pretransfer_consimtit_2019

Cerere_ISJ_TransferRA_Pretransfer_consimtit_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_PRETRANSFER_CONSIMTIT_alt_judet

Cerere_Pretransfer_prin_schimb de posturi_prin_consimţământ_scris_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

INSTIINTARE_ISJ_PRE_2019

LISTA_PRE_acord_acord_principiu_refuz_2019_8_05_2019

MACHETA_marcare_posturi_PRETRANSFER_CONSIMTIT_2019

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_PRE_2019

 I.9 Reincadrarea personalului didactic pensionat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_B

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_F

Adresa_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_B

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_F

Declaratie_pe_proprie_raspundere_REINCADRARE_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

Instiintare_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019

Lista_pers_did_fara_studii_coresp_incad_2018_2019_09_05_2019

Unitate_Lista_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_2020.

Etapa de mobilitate: Modificare CIM din perioada determinata in CIM pe durata viabilitatii postului/catedrei

Adresa_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Cerere_DIR_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Acord_Refuz_CA_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Lista_finala_cadre_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post